Công đoàn Bưu điện VN: Phát động thi đua 120 ngày đêm hoàn thành kế hoạch năm 2014 (2014-08-27 16:52:17)

Ngày 22/8/2014, tại Hà Nội, CĐ Bưu điện VN phối hợp với Tập đoàn VNPT tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt 120 ngày đêm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

Mục tiêu cụ thể được đặt ra là phấn đấu 6 tháng cuối năm toàn Tập đoàn đạt doanh thu 44.103 tỷ đồng, tăng 9,2% so với 6 tháng đầu năm; lợi nhuận 6 tháng cuối năm đạt 1.026 tỷ đồng, bằng gần 65% so với 6 tháng đầu năm; năng suất LĐ tăng 10 – 15%.

Đợt thi đua nhằm đảm bảo chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ, hoàn thành xây dựng ”Quy hoạch mạng viễn thông thụ động của Tập đoàn”, nâng cao chất lượng vùng phủ sóng, giảm thời gian mất liên lạc qua mạng của VNPT.

Cũng dịp này, CĐ Bưu điện VN đã tôn vinh 120 cá nhân điển hình trong phong trào ”Nụ cười VNPT” và 83 cá nhân kỹ thuật giỏi tiêu biểu năm 2014 cấp Tập đoàn.