Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Viễn thông Kiên Giang (2014-02-18 16:07:38)

Sáng ngày 18/02/2014 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Viễn thông Kiên Giang tại Trụ sở Viễn thông Kiên Giang.

Về dự buổi lễ công bố quyết định Giám đốc Viễn thông Kiên Giang có Đồng chí Đặng Tuyết Em - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Đồng chí Thái Thành Lượm – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang, các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Kiên Giang, Viễn thông Kiên Giang cùng nhiều CBCNV Viễn thông Kiên Giang.

     Thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đồng chí Phan Hoàng Đức - Thành viên hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Tập đoàn đã đến dự và trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc cho đồng chí Võ Minh Trung.

Nhận nhiệm vụ Giám đốc Viễn thông Kiên Giang, đồng chí Võ Minh Trung chân thành cảm ơn Ban giám đốc VTKG, đặc biệt là đồng chí Nguyễn Văn Dình và Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tín nhiệm tiến cử, bổ nhiệm. Với nhiệm vụ mới vô cùng lớn lao mà Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phân công, đồng chí sẽ nỗ lực, cống hiến hết sức mình để Viễn thông Kiên Giang nói riêng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngày càng phát triển, lớn mạnh !

NGỌC CƯỜNG