THÔNG BÁO: Kết quả lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản (2021-05-31 14:10:51)

Kết quả lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản cáp đồng thanh lý đợt 1 năm 2021