Thông báo về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản cáp đồng thanh lý đợt 1 năm 2022 đã thu hồi tại các TTVT trực thuộc Viễn thông Kiên Giang (2022-08-17 10:18:22)

Thực hiện Quyết định số 100-2022 /QĐVNPTKG/HĐTL ngày 15/08/2022 của Giám đốc Viễn thông Kiên Giang về việc phê duyệt giá khởi điểm lô cáp đồng thanh lý đợt 1 năm 2022 đã thu hồi tại các TTVT trực thuộc Viễn thông Kiên Giang, đưa ra bán đấu giá đợt 2/2022