Trung tâm Viễn thông Kiên Lương trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. (2014-01-25 13:58:50)

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Viễn thông Kiên Giang, chiều ngày 24/01/2014 Trung tâm Viễn thông Kiên Lương tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ Ông Lê Văn Lợi. Ngụ tại Khu phố Lò Bom Thị trấn Kiên Lương.

Căn nhà được cất với diện tích 66,8m2, ngang 4,4m, dài 15,2m với tổng số tiền 56 triệu đồng. Trong đó Viễn thông Kiên Giang tài trợ 20 triệu đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kiên Lương hỗ trợ 5 triệu đồng số tiền còn lại do gia đình đóng góp xây dựng.

Dự buổi lễ bao gồm đại diện Viễn thông Kiên Giang, Ông Trương Quốc Việt Giám đốc Trung tâm Viễn thông Kiên Lương, ÔngĐặng Văn Kỳ Phó Giám đốc Trung tâm Viễn thông Kiên Lương và đại diện Chính quyền địa phương, UBMTTQ huyện Kiên Lương, UBMTTQ Thị trấn Kiên Lương và các đoàn thể địa phương đến dự.

Bài và ảnh : Văn Tài