Ưu đãi thuê bao di động Khách hàng doanh nghiệp phát triển mới. (2017-05-03 16:48:47)

Nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp phát triển mới từ 18/4/2017 đến 30/6/2017.

 

1. Thời gian: Từ ngày 18/4/2017 đến 30/6/2017.
2. Đối tượng áp dụng:
Khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn
3. Nội dung chương trình:
3.1 Chính sách tặng cước thuê bao đại diện:
- Tặng 200.000 đồng cước/thuê bao đại diện/tháng trong 12 tháng kể từ tháng hòa mạng, thỏa mãn các điều kiện:
+ Hòa mạng mới đồng thời trong tháng từ 07 đến 10 thuê bao.
+ Đăng ký một trong các gói tích hợp doanh nghiệp:
 DN45/DN145/DN101/VIP99/VIP119/VIP169/VIP179/VIP289/DN74/DN84.
- Các mức tặng 300.000đ cước/thuê bao đại diện/tháng (Doanh nghiệp từ 11-30 thuê bao) và 500.000đ cước/thuê bao đại diện/tháng (Doanh nghiệp từ 31-60 thuê bao và cứ thêm 30 thuê bao hòa mạng mới sẽ thêm 01 đại diện 500.000đ) vẫn áp dụng theo chính sách hiện hành.
Lưu ý: Mức cước tặng đã bao gồm VAT.
3.2 Miễn cước dịch vụ Ringtunes, MCA trong 12 tháng kể từ tháng đầu tiên tháng hòa mạng đối với thuê bao hòa mạng mới và đăng ký một trong các gói DN45/VIP99/VIP119/DN74/DN84.
3.3 Tặng cước thuê bao:
- Giảm 50% cước thuê bao tháng trong 06 tháng cuối kỳ (theo chu kỳ gói cước) cho các thuê bao hòa mạng mới và đăng ký một trong các gói DN45/VIP99/VIP119.
- Lưu ý: Trong chu kỳ gói cước, thuê bao không được chuyển đổi sang các gói cước khác.
3.4 Đăng ký gói phụ Voice ngoại mạng:
- Thuê bao hòa mạng mới và đăng ký một trong các gói DN45/VIP99/VIP119/DN74/DN84 được đăng ký các gói ngoại mạng:
+ Voice-35 (35.000 đồng): 50 phút gọi ngoại mạng.
+ Voice-70 (70.000 đồng): 100 phút gọi ngoại mạng.
- Quy định kèm theo:
+ Gói cước phụ gia tăng không được đăng ký riêng lẻ.
+ Thuê bao có thể đăng ký cả 2 gói phụ nhưng mỗi gói chỉ được đăng ký 01 lần trong tháng.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ 0297.800126

Cẩm Giang