Viễn thông Kiên Giang tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2014 (2014-02-28 16:35:56)

Ngày 26/2/2014, Viễn thông Kiên Giang tổ chức Hội nghị người lao động. Tham dự hội nghị có Ông Nguyễn Văn Dình – UV BCH Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy Viễn thông Kiên Giang, Ông Võ Minh Trung – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Kiên Giang cùng 85 đại biểu đại diện cho 548 CB.CNV, người lao động của Viễn thông Kiên Giang.

Hội nghị đã được nghe Ông Võ Minh Trung - Giám đốc Viễn thông Kiên Giang báo cáo tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2013 và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 201; các nội dung bổ sung, sửa đổi qui chế nội bộ của Viễn thông Kiên Giang.

Năm 2013, vượt qua mọi khó khăn thách thức, cùng với sự đồng thuận của tập thể lãnh đạo và CB.CNV, Viễn thông Kiên Giang đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công đoàn Viễn thông Kiên Giang cũng thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, chương trình hành động nhằm nâng cao hoạt động SXKD, đời sống tinh thần cho CB.CNV.

Trong năm 2014, Viễn thông Kiên Giang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động SXKD, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn giao. Đặc biệt, với mục tiêu phấn đấu hoàn thành toàn diện vượt mức kế hoạch năm 2014, Lãnh đạo chuyên môn, Công đoàn Viễn thông Kiên Giang kêu gọi tập thể CBCNV phát huy sự năng động sáng tạo, đồng lòng, chung sức phấn đấu nâng cao chất lượng công tác, quyết tâm phấn đấu thực hiện xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch được cấp trên giao. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Dình UV BCH Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy Viễn thông Kiên Giang nhấn mạnh trong năm 2014 và những năm tiếp theo, tập thể CBCNV Viễn thông Kiên Giang cần phải tích cực đổi mới, tiếp tục phát huy những thế mạnh sẵn có để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng được nghe đại diện BCH Công đoàn báo cáo về việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể của Viễn thông Kiên Giang. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi trong thỏa ước lao động tập thể, các quy chế nội bộ của Viễn thông Kiên Giang. 

 NGỌC CƯỜNG