Vinaphone khuyến mãi nạp thẻ ngày vàng 09/5/2014 (2014-04-24 10:54:32)

Tặng 50% giá trị thẻ nạp, trong đó 25% giá trị thẻ nạp cộng vào tài khoản KM (gọi & nhắn tin nội, ngoại mạng), 25% giá trị thẻ nạp cộng vào tài khoản KM1 (gọi & nhắn tin nội mạng). Tặng thêm 100% ngày sử dụng của thẻ cho các thuê bao VinaCard, Vina365, VinaText:

Thời gian khuyến mãi : từ 00h00 đến 24h00 ngày 09/5/2014.

Đối tượng khuyến mãi : thuê bao trả trước đang hoạt động nạp thẻ (bao gồm cả TB  ezCom, thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước khôi phục lại số và thuê bao trả trước đổi số trước và trong thời gian KM).

Nội dung khuyến mãi :

Nạp thẻ trong thời gian KM được:

-            Tặng 50% giá trị thẻ nạp, trong đó 25% giá trị thẻ nạp cộng vào tài khoản KM (gọi & nhắn tin nội, ngoại mạng), 25% giá trị thẻ nạp cộng vào tài khoản KM1 (gọi & nhắn tin nội mạng).

-            Tặng thêm 100% ngày sử dụng của thẻ cho các thuê bao VinaCard, Vina365, VinaText:

Stt

Mệnh giá

 thẻ nạp

Thời hạn sử dụng của mệnh giá nạp tiền

KM tặng ngày sử dụng nạp thẻ trong đợt KM

Tổng cộng ngày sử dụng nạp thẻ trong đợt KM

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)= (3)+(4)

1

   < 10.000 đ

02

02

04

2

  10.000 đ

05

05

10

3

  20.000 đ

10

10

20

4

  30.000 đ

20

20

40

5

  50.000 đ

30

30

60

6

100.000 đ

45

45

90

7

200.000 đ

70

70

140

8

300.000 đ

115

115

230

9

500.000 đ

215

215

430

Chi tiết xin liên hệ 077.1080 hoặc 077.800126 - 9191