VNPT Kiên Giang thông báo đơn vị trúng thầu (2022-03-23 14:14:21)

Viễn thông Kiên Giang thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Viễn thông Kiên Giang thông báo công khai về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

-     Số lượng các tổ chức nộp hồ sơ: 03 hồ sơ.

-     Hồ sơ hợp lệ: 03 hồ sơ.

-     Kết quả lựa chọn đơn vị trúng thầu:

+      Tên doanh nghiệp: Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Rạch Giá – Kiên Giang.

+      Địa chỉ: Số 49H đường Đông Hồ, P. Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, T. Kiên Giang.

+      Giá đề nghị trúng thầu: 19.860.000 đồng (Trọn gói cho 3 lô tài sản).

Lý do chọn: Là đơn vị có mức chào phí tổ chức đấu giá là thấp nhất và địa điểm văn phòng tại TP Rạch Giá thuận tiện cho việc phối hợp bán đấu giá tài sản.

Đề nghị đơn vị trúng thầu khi nhận thông báo này liên hệ với Viễn thông Kiên Giang. Địa chỉ: 25 đường Điện Biên Phủ, P. Vĩnh Quang, TP Rạch Giá, T. Kiên Giang. Phòng Kế toán Kế hoạch, SĐT: 0297.3812.945