VNPT KIÊN GIANG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (2023-05-31 10:37:47)

VNPT KIÊN GIANG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Vị trí:

  • 01 kỹ sư lập trình
  • 01 kỹ sư quản trị hạ tầng

2. Yêu cầu:

  • Không quá 27 tuổi hoặc 30 tuổi đối với ứng viên có kinh nghiệm
  • Tốt nghiệp đại học chính quy trong nước loại khá trở lên hoặc đại học nước ngoài chuyên ngành CNTT.

Chi tiết xem tại: https://rd.zapps.vn/detail/3708983416994975860?id=163bd0294e6ca732fe7d&pageId=3708983416994975860