Cước dịch vụ di động – internet cáp quang – truyền hình giảm 50% với Gói cước Gia đình của VNPT (2017-10-24 19:34:37)

Mức giảm sốc này được ghi nhận ở gói cước Gia đình được VNPT chính thức cung cấp từ tháng 9/2017. Đây là gói tích hợp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam đáp ứng trọn vẹn nhu cầu liên lạc – Internet – Truyền hình với chi phí thấp hơn so với sử dụng dịch vụ riêng lẻ và so với thị trường hơn 50%.