VNPT KIÊN GIANG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VNPT KIÊN GIANG TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Thông báo kết quả lựa chọn đấu giá tài sản 23/03/2023

Thông báo kết quả lựa chọn đấu giá tài sản 23/03/2023

Thông báo kết quả lựa chọn đấu giá tài sản 13/03/2023

Thông báo kết quả lựa chọn đấu giá tài sản 13/03/2023

Thông báo kết quả lựa chọn đấu giá tài sản 13/03/2023

Thông báo kết quả lựa chọn đấu giá tài sản 13/03/2023

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản ngày 13/03/2023

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản ngày 13/03/2023

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản ngày 13/03/2023

Thông báo kết quả lựa chọn đấu giá tài sản 16/02/2023

Thông báo kết quả lựa chọn đấu giá tài sản 16/02/2023

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản: Tài sản, thiết bị, công cụ, dụng cụ thanh lý 2022 của viễn thông Kiên Giang

VNPT KIÊN GIANG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

VNPT KIÊN GIANG THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Thông báo kết quả lựa chọn đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn đấu giá tài sản

VNPT là Tập đoàn duy nhất của Việt Nam được vinh danh 4 năm liền tại Giải thưởng quốc tế IBA

Tiếp tục khẳng định là nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Viễn thông – CNTT tại Việt Nam, vừa là Tập đoàn có vai trò chủ chốt trong việc dẫn dắt chuyển đổi số tại Việt Nam, VNPT vừa được vinh danh lần thứ 4 tại giải thưởng Kinh doanh Quốc tế 2022 (Stevie Awards International Business Awards). Là đơn vị duy nhất

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản cáp đồng thanh lý đợt 1 năm 2022 đã thu hồi tại các TTVT trực thuộc Viễn thông Kiên Giang

Thực hiện Quyết định số 100-2022 /QĐVNPTKG/HĐTL ngày 15/08/2022 của Giám đốc Viễn thông Kiên Giang về việc phê duyệt giá khởi điểm lô cáp đồng thanh lý đợt 1 năm 2022 đã thu hồi tại các TTVT trực thuộc Viễn thông Kiên Giang, đưa ra bán đấu giá đợt 2/2022
-->