Hướng dẫn tải ứng dụng VNPT Money (2012-01-04 10:14:52)

Hướng dẫn tải ứng dụng VNPT Money

Cách 1: Tìm kiếm và tải ứng dụng VNPT Money trên Google Play hoặc App Store.

Cách 2: Mở chức năng chụp ảnh (đối với IOS) và phần mềm đọc mã QR Code (đối với Android) trong điện thoại và Quét mã QR Code sau để truy cập vào link tải ứng dụng:

 

------------------------------------------------------------------------------------

TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ: 18001091 (nhánh 3) HOẶC WEBSITE: https://vnptpay.vn/