THÔNG BÁO: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (2024-03-14 14:33:47)

VNPT KIÊN GIANG THÔNG BÁO: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN