Lễ ra mắt Trung tâm Kinh doanh trực thuộc Viễn thông Kiên Giang (2014-10-14 16:33:54)

Ngày 10/10/2014 Viễn thông Kiên Giang tổ chức lễ ra mắt Trung tâm kinh doanh theo mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh mới của tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nhằm thực hiện tốt phương châm: “Chuyên biệt - Khác biệt - Hiệu quả”.

 

Theo đó, thành lập Trung tâm Kinh doanh - đơn vị kinh tế trực thuộc VNPT Phú Yên trên cơ sở tổ chức lại các bộ phận kinh doanh của các Trung Tâm Viễn thông trực thuộc Viễn thông Phú Yên. Trung tâm có chức năng hoạt động SXKD và phục vụ chuyên ngành VT – CNTT trên địa bản Phú Yên, cụ thể là:
Tổ chức, quản lý, kinh doanh và điều hành kênh bán hàng, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ VT- CNTT – truyền thông - viễn thông giá trị gia tăng; tổ chức quản lý thực hiện các hoạt động tiếp thị, bán hàng, chăm sóc khách hàng, truyền thông, quảng cáo, duy trì  và phát triển thương hiệu theo chiến lược kinh doanh cũng như xây dựng và quản lý thông tin về dữ liệu khách hàng của của VNPT tỉnh; phối hợp với các đơn vị có liên quan để phát triển các sản phẩm dịch vụ; quản lý và thực hiện nghiệp vụ giá cước, tính cước; thanh toán cước phí; thu nợ cước phí …kinh doanh, cung ứng đại lý các loại vật tư liên quan đến ngành nghề để phát triển mạng lưới và phục vụ nhu cầu xã hội…
          Đến dự Lễ ra mắt thành lập Trung tâm kinh doanh có Ông Võ Minh Trung, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông KG. Ông Nguyễn Văn Sung, Chủ tịch Công đoàn Viễn thông KG và các đại biểu đại diện Cấp ủy Đảng, các đoàn thể quần chúng, các phòng chức năng, các Trung tâm kinh tế trực thuộc Viễn thông Kiên Giang.

        Trung tâm Kinh doanh - đơn vị kinh tế trực thuộc VNPT Kiên Giang được tổ chức lại trên cơ sở là các bộ phận kinh doanh của các Trung Tâm Viễn thông và các Phòng chức năng. Trung tâm Kinh doanh có chức năng hoạt động SXKD và phục vụ chuyên ngành VT – CNTT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, cụ thể:Tổ chức, quản lý, kinh doanh và điều hành kênh bán hàng, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ VT- CNTT và giá trị gia tăng; tổ chức quản lý thực hiện các hoạt động tiếp thị, bán hàng, chăm sóc khách hàng; phối hợp với các đơn vị có liên quan để phát triển các sản phẩm dịch vụ; quản lý và thực hiện nghiệp vụ giá cước, tính cước; thanh toán cước phí; thu nợ cước…

  Đến dự Lễ ra mắt thành lập Trung tâm kinh doanh có Ông Võ Minh Trung, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông KG. Ông Nguyễn Văn Sung, Chủ tịch Công đoàn Viễn thông KG và các đại biểu đại diện Cấp ủy Đảng, các đoàn thể quần chúng, các phòng chức năng, các Trung tâm kinh tế trực thuộc Viễn thông Kiên Giang.

Ông Võ Minh Trung, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Viễn thông Kiên Giang trao Quyết định cho Ông Nguyễn Duy Phương, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm kinh doanh