THÔNG BÁO: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (2023-11-16 09:06:04)

THÔNG BÁO: LỰA CHỌN ĐƠN VỊ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: TÀI SẢN, THIẾT BỊ, CÔNG CỤ DỤNG CỤ THANH LÝ NĂM 2023 CỦA VIỄN THÔNG KIÊN GIANG