VNPT Kiên Giang khuyến mãi MyTV, MegaVNN, FiberVNN

Các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần từ ngày 01/11/2014 đến ngày 31/12/2014, Viễn thông Kiên Giang tổ chức chương trình khuyến mãi dịch vụ Truyền hình theo yêu cầu MyTV, dịch vụ Internet tốc độ cao MegaVNN và dịch vụ Internet cáp quang FiberVNN.