VTKG khuyến mãi MyTV, MegaVNN, FiberVNN

Các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần từ ngày 01/11/2014 đến ngày 31/12/2014, Viễn thông Kiên Giang tổ chức chương trình khuyến mãi dịch vụ Truyền hình theo yêu cầu MyTV, Internet tốc độ cao MegaVNN và dịch vụ Internet cáp quang FiberVNN.