VTKG khuyến mãi MyTV, MegaVNN, FiberVN mùa World Cup

Các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần từ ngày 30/5/2014 đến ngày 30/7/2014, Viễn thông Kiên Giang tổ chức chương trình khuyến mãi dịch vụ truyền hình theo yêu cầu MyTV, dịch vụ Internet tốc độ cao MegaVNN và dịch vụ Internet cáp quang FiberVNN như sau :