THÔNG BÁO (2021-05-13 08:57:39)

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản cáp đồng thanh lý đợt 1 năm 2021 đã thu hồi tại các TTVT trực thuộc Viễn thông Kiên Giang