VNPT KIÊN GIANG KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI CÔNG AN TỈNH (2024-04-23 10:31:02)

Chiều ngày 19/04/2024, VNPT Kiên Giang và Công an tỉnh đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tại trụ sở VNPT Kiên Giang

Buổi Lễ vinh dự được đón tiếp ông Nguyễn Hữu Hạnh – Phó Cục trưởng, Cục Chuyển đổi số Quốc Gia. Ông Võ Minh Trung – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. Về phía Công an tỉnh, có đồng chí Đại tá Lê Văn Quý – Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng các Ông/Bà Lãnh đạo Công an tỉnh. Về phía VNPT Kiên Giang, có ông Trịnh Quang Đăng – Giám đốc VNPT Kiên Giang, cùng các đồng chí trong BGĐ VNPT Kiên Giang, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VNPT Kiên Giang.

Mục đích của thỏa thuận hợp tác, gồm một số nội dung cơ bản: trên cơ sở nguồn lực về con người và trang thiết bị hiện có, Công an tỉnh và VNPT Kiên Giang sẽ phối hợp chia sẻ tài nguyên viễn thông, các công trình viễn thông, cơ sở hạ tầng viễn thông,… nhằm đẩy mạnh chuyển đối số toàn diện; phát triển hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành,.. đảm bảo hiện đại, an toàn, thông suốt đưa Công an tỉnh và VNPT Kiên Giang trở thành đơn vị đi đầu về hạ tầng số tại địa phương.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Trịnh Quang Đăng, Trưởng Đại diện, Giám đốc VNPT Kiên Giang nhấn mạnh: “VNPT Kiên Giang rất vinh dự và tự hào khi tiếp tục được phối hợp, đồng hành cùng Công an tỉnh Kiên Giang trong lĩnh vực phát triển hạ tầng, ứng dụng viễn thông – công nghệ thông tin và chuyển đổi số. VNPT Kiên Giang cam kết sẽ ứng dụng, đào tạo chuyển giao các công nghệ tiên tiến, hiện đại, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn kịp thời phối hợp triển khai đầy đủ nội dung, đảm bảo chất lượng các công việc theo kế hoạch thống nhất chung. Đồng thời, có đề xuất phối hợp tổ chức sơ, tổng kết để đánh giá các nội dung đã triển khai, phát huy các mặt tích cực, khắc phục các mặt tồn tại, yếu kém, từ đó đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai các đề án ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Công An trên toàn địa bàn tỉnh”.

Đây là sự kiện quan trọng thể hiện sự quyết tâm giữa hai đơn vị trong việc hợp tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số và công dân số.

Lễ ký kết thỏa thuận chuyển đổi số với Công an tỉnh là nền móng vững chắc tiếp theo mà VNPT xây dựng, để góp phần vào hành trình chuyển đổi số tỉnh nhà trong thời gian sắp tới. Phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại lợi ích chung cho chính quyền, người dân trong tỉnh.

Một số hình ảnh tại Buổi lễ: